Bize ulaşın: 0326 613 1585

Adresimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

guvenlik3

İş Güvenliği Hizmetleri

 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

İş Güvenliği Eğitimleri

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma
 • Uyarı işaretleri
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
 • Temizlik ve düzen
 • Yangın olayı ve yangından korunma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

Rehberlik ve Danışmanlık

 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

Risk Değerlendirmesi

 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

Yasal Zemin & Mevzuat

Yetki Belgemiz & Sertifikamız

Uzmanlarımız